List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników

Szanowni Rolnicy,

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:

? nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;

? nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi,płodami rolnymi oraz paszami;

? przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i niewolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;

? używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;

? stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego,rękawic,obuwia,gogli oraz ochron układu oddechowego;

? oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;

? nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach,garażach,sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol,rozpuszczalniki,farby,a nawet używki,takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej  i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.