Informacja Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania komisji określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491 i 522) i ograniczeniami dostępu do siedziby Urzędu Gminy Nowe Piekuty informuję, iż pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą:
– składać zgłoszenia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ; poniedziałek – czwartek w godzinach 7:30 – 15:40, piątek w godzinach 7:30 – 14:50.
– przesyłać zgłoszenia w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugpiekuty@pro.onet.pl (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach normalnego funkcjonowania Urzędu tj. poniedziałek – czwartek w godzinach 7:30 – 15:40, piątek w godzinach 7:30 – 14:50 – nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim wypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonanie zgłoszenia).

-W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać telefoniczne pod numerem 86 4769520.

Wójt Gminy
Nowe Piekuty
Marek Kaczyński

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.