Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Nowe Piekuty informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku!),
  • faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.
  • w przypadku dzierżawy do wniosku należy dołączyć umowę dzierżawy lub oświadczenie o gruntach dzierżawionych.

Limit zwrotu podatku w 2020r. wynosi:

(100 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30 zł * średnia roczna liczba DJP w 2019 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku : 100 L

Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP w 2020 roku : 30 L
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku : 1,00 zł

Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-30 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 roku

Lp. Wniosek składany w terminie: Faktury VAT dokumentujące zakup oleju z okresu:
1 Od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
2 Od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.