Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Nowe Piekuty informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r. 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 r.
  • w przypadku dzierżawy do wniosku należy dołączyć umowę dzierżawy lub oświadczenie o gruntach dzierżawionych.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

(100 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30 zł * średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku : 100 l

Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP w 2019 roku : 30 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku : 1,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.