Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego