Gminny Ośrodek Kultury

Nazwa Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach
Adres ul. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty
Dane kontaktowe tel. 864761523
fax: 864761523email: gok@nowepiekuty.pl

www: http://www.nowepiekuty.pl/gminny-osrodek-kultury/

Dyrektor \ kierownik Monika Olędzka
Zadania \ Cele Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka  Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na terenieGminy Nowe Piekuty. Do zadań GOK-u należy w szczególności:Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego.Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.Tworzy koła i zespoły zainteresowań, pracownie i warsztaty twórcze.Organizuje imprezy kulturalno – historyczne, sportowe.

Tworzy, udostępnia i dokumentuje dobra i wartości kultury.

Prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą w dziedzinie kultury i sztuki.

Wydaje gazetę lokalną.

Dodatkowy opis GOK w Nowych Piekutach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406.)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Strony. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.