”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii w Gminie Nowe Piekuty”

Gmina Nowe Piekuty przystąpiła do realizacji projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  w tym budownictwie komunalnym, finansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pod nazwą: ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii w Gminie Nowe Piekuty” obejmuje przede wszystkim ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę źródeł ciepła, modernizację instalacji c.o. i cwu, wymianę stolarki  okiennej i drzwiowej zewnętrznej instalację kolektorów słonecznych w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej, Szkole Podstawowej imienia Księdza Rocha Modzalewskiego w Nowych Piekutach oraz budynku Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8. Na ten cel pozyskane zostały środki w wysokości ok.  2 500 000,00 zł, planowane zakończenie realizacji całości inwestycji ma nastąpić do końca września 2018 r.,

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.