Do końca sierpnia można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT ( lub ich kopie – po okazaniu pracownikowi oryginałów) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-31 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W 2017 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r.                       w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju (Dz. U. z 2016 r., poz. 1934).

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty pok. Nr 2 lub na stronie internetowej Urzędu.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2017 roku

Lp. Wniosek składany w terminie: Faktury VAT dokumentujące zakup oleju z okresu:
1 Od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
2 Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

 

Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 r. dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

Dokumenty do pobrania:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.