INFORMACJA O NABORZE DO KLUBU DZIECIĘCEGO „AKADEMIA MALUCHA” W KOSTRACH NOSKACH

 

W związku z realizacją projektu „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2

Stowarzyszenie Pomocy Szansa informuje, że ruszyła rekrutacja do nowotworzonego klubu dziecięcego Akademia Malucha, który będzie mieścił się Kostrach Noskach 37, 18-212 Nowe Piekuty.

Co zapewniamy?

Klub dziecięcy Akademia Malucha będzie zapewniać miejsce dla 14 dzieci w wieku 1-3 lata ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami. Dzieciom zapewniamy wyżywienie w formie cateringu.

Zajęcia prowadzone w klubie dziecięcym będą miały charakter opiekuńczy oraz edukacyjno-wychowawczy. W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci planujemy realizację zajęć specjalistycznych tj.

– logopedycznych,

– psychologicznych,

– rehabilitacyjnych,

– dogoterapię oraz

– zajęcia z elementami hydroterapii, terapii integracji sensorycznej,

– zajęcia w Sali Doświadczania Świata.

Udział w Akademii Malucha jest bezpłatny.

Termin nadsyłania dokumentów rekrutacyjnych upływa z dniem 25/06/2017 roku.

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie na adres: Stowarzyszenie Pomocy Szansa Dąbrowie Moczydły 2 18-210 Szepietowo

W związku  z tym, ze w ramach projektu zapewnimy opiekę tylko 14 dzieciom, prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy”

Wsparcie realizowane w ramach Projektu skierowane jest do osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz pozostają bez zatrudnienia, które dzięki udziałowi w projekcie zwiększą poziom swojej aktywności zawodowej poprzez powrót do pracy, znalezienie pracy lub będą poszukiwać pracy po opuszczeniu programu.

Dlatego do udziału w projekcie zapraszamy

  • rodziców dzieci w wieku od 1 roku do lat 3, z których przynajmniej jedno jest osobą bezrobotną, bierną zawodową (w tym na urlopie wychowawczym), bądź przebywającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i deklarujące chęć powrotu do pracy
  • mieszkańców Gminy Nowe Piekuty i Szepietowo

Uwaga – w projekcie mogą wziąć też udział osoba spoza w/w gmin, o ile na terenie gminy, która zamieszkuje nie ma klubu dziecięcego ani żłobka.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym regulaminie oraz na stronie www.spszansa.pl.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 508 716 946

Regulamin uczestnictwa w projekcie:

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.