25 laptopów trafiło do szkół podstawowych na terenie Gminy Nowe Piekuty

10 sierpnia Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński przekazał 25 laptopów dyrektorom szkół podstawowych na terenie Gminy Nowe Piekuty

Laptopy zostały doposażone w niezbędne oprogramowanie. Sprzęt został zakupiony zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 58.750,00 złotych na realizację umowy o powierzenie grantu nr 1365/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.